Språket avslöjar hur vi röstar

Jussi Karlgren.

“Hur ser det politiska opinionsläget ut? Det går förstås att fråga väljarna. Men bättre är kanske att se vad de skriver. Nu är ett datorprogram väljarnas sympatier på spåren.”

2014. Språktidningen. 6: 16-22.
Link