Vi analyserade 750 recensioner om Telecom Universal

Hur går det för Universal Telecom på Sveriges bredbandsmarknad?

Universal Telecom är ett internationellt företag som säljer bredband, mobilabonnemang och telefoni. I Sverige har de drygt 100 000 kunder och ännu fler internationellt, bl.a. i Spanien.

Vi ville veta vad Universal Telecom har för ställning som mindre aktör på bredbandsmarknaden. Genom att köra 750 recensioner från Trustpilot genom Gavagai Explorer kan vi skapa oss en uppfattning.

Här är fyra saker vi hittade!

Vi kan se att ämnet “support” korrelerar med genomsnittsbetyget 3,87 / 5. Det är högre än genomsnittsbetyg för alla ämnen, som ligger på 3,54 / 5. Ämnet nämns också i 22% av alla recensioner, vilket är oftare än något annat ämne.

Ämnet “pris” som korrelerar med betyget 4,34 / 5 är också högre än genomsnittet med nästan 23%. Det blir också nämnt i 14% av alla recensioner.

“Fakturor” korrelerar med genomsnittsbetyget 2,67 / 5, vilket är avsevärt lägre än genomsnittet överlag. Ämnet nämns i 6% av alla recensioner.

Ämnet som korrelerar med det lägsta genomsnittet är “chatten”, med betyget 2,22 / 5. Det nämns förhållandevis sällan, bara i 3% av alla recensioner, men drar ändå ner genomsnittsbetyget för tjänsten sammantaget.

Vad säger det här om Universal Telecom?

Universal Telecom’s betyg, 3,54 / 5, på trustpilot är väldigt genomsnittligt. Vi på Gavagai tror att genomsnittet skulle kunna bli högre om Universal Telecom såg över de aspekter av tjänsten som verkar dra ner det övergripande betyget. 

En av dessa är ämnet “fakturor”. Analysen pekar på att vissa recensenter ger lägre betyg i samband med användning av det ämnet. De används ibland med ämnena “skickar” och “tid”, vilket kan tyda på att de upplever att det är otydligt hur och när fakturorna skickas.

Ett annat ämne som presterar dåligt i förhållande till genomsnittsbetyget är “chatten”. Det kan peka på att att chattjänsten påverkar den övergripande upplevelsen väldigt negativt för vissa recensenter.

Universal Telecom har emellertid goda förutsättningar att lösa de här problemen eftersom priset verkar vara uppskattat såväl som supporten. Genom att göra det kan de få en starkare position bland de större spelarna på marknaden.

Want to try this kind of analysis on your own data?

Gavagai Explorer is free to try (no credit card needed) and works in 46 languages.

Book a demo to find out more!